KAUBAVEOSTE OPERATIIVNE PLANEERIMINE, ORGANISEERIMINE JA SAATMINE

Kes me oleme?

Aktsiaselts Baltrefservice asutati 1998. aastal
ja põhineb 100% erakapitalil.

Ettevõte Baltrefservice on valmis teie heaks töötama seitsmel päeval nädalas ja 24 tundi ööpäevas.
Pakume transpordi- ja logistikateenuste täispaketti, millega aitame igati kaasa oma klientide ärihuvide edendamisele. Teie valite ise oma soovi kohaselt meie saateteenuse taseme – kas maksimaalse või üksikud teenused.
Alates teie veose üleandmise kohast kuni lõppsihtkohani teeme saadetise õigeaegseks kohalejõudmiseks kõik vajaliku nii raudtee-, vee- kui autotranspordi kasutamisel; tegeleme vahendusteenustega ja kõikide vajalike dokumentide täitmisega. Kvalifitseeritud spetsialistid koostavad teie jaoks kõige optimaalsema marsruudi, aitavad transpordivahendi valimisel, arvestavad tarne kõikide etappidega ja töötavad välja rahvusvahelise veose skeemi, sealhulgas ka „ukselt uksele“ tarnete puhul.

Ettevõttel on

 • otselepingud SRÜ liikmesriikide ja Balti riikide raudtee-ettevõtetega ning Euroopa riikide kaubaveoste ekspedeerimisfirmadega;
 • tehnoloogilised moodulid kaubasaadetiste vastuvõtmiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja teelesaatmiseks;
 • automatiseeritud kontroll veoste liikumise üle;
 • soodsad tariifid.

Transpordi- ja ekspediitorettevõtte АS Baltrefservice kõikide logistiliste projektide juures on prioriteet usaldusväärsus ja täpsus kõigis veose teekonna protsessi lõikudes.
Ainult meie suudame teie jaoks olla universaalne, usaldusväärne ja püsikindel partner.

Meie missioon

Toimetada teie veosed kohale kiiresti ja täpselt õigeks ajaks.
Pakkuda klientidele garanteeritud, õigeaegset ja kvaliteetset transpordi- ja logistikateenust.

Meie väärtused ja tööpõhimõtted

 • Pikaajalised partnerlussuhted klientide ja lepinguosalistega;
 • orienteeritus pidevale arengule ja kasvule;
 • osutatavate teenuste kõrged kvaliteedistandardid;
 • personaalne lähenemine klientidele.

PAKUME JÄRGMISI TEENUSEID

 • Kaubaveoste operatiivne planeerimine, organiseerimine ja saatmine.
 • Kaubaveoste optimaalsete transpordiskeemide väljatöötamine.
 • Тollivahendus.
 • Raudteetariifi tasumine Vene Föderatsiooni, SRÜ riikide, Balti riikide ning teiste riikide territooriumidel.
 • Eri tüüpi raudteeveeremite võimaldamine kauba vedamiseks Venemaa, SRÜ riikide, Euroopa ja Aasia territooriumidel.
 • Vagunite ja konteinerite rentimine.
 • Väikesemõõtmeliste kaupade ja spetsiaaltehnika vedu.
 • Teenuste organiseerimine vagunkoosseisu juhtimiseks.
 • Koostöö raudteede juhatuste ja ekspediitoritega kaubaveoteatiste kooskõlastamise asjus.
 • Kliendi informeerimine kaubaveose liikumisest.
 • Veoste skeemide ja kaupade kinnitamis- või pakendamisviiside väljatöötamine, laadimis- ja mahalaadimistööd.
 • Veosedokumentide vormistamine.
 • Intermodaalsete veoste organiseerimine –„ukselt uksele“- ja „ukselt määratud sihtkohta“-tarnete korraldamine.
 • Veose organiseerimine eri transpordiliikide vahel ühe tarneahela raames.

  VEETAVAD KAUBAD

  Vedellast.

  Vedellasti vedu raudteetranspordiga. Vedellast on: nafta, bensiin, masuut, veeldatud gaasid, keemiatooted.

  Puistlast

  Kivisüsi, maagid, puit, ehitusmaterjalid, väetised, teravili. Puistlasti veetakse kaetud vagunites, platvormidel või katuseta poolvagunites.

  Olmetehnika

  Laiatarbetööstuskaubad, olmetehnika ja elektroonika. АS BaltRefServis – see on garantii teie kauba säilimisele ja võimalus toimetada kaup „ukselt uksele“ .

  Аutod (sõidukid)

  Autod ja autotarvikud. Kui olete huvitatud kauba vedamisest raudteel, pöörduge AS BaltRefServisi poole. Autosid veetakse spetsiaalsetes autovagunites.

  Tööpingid ja seadmed

  Tööpinkide ning teiste suure- ja väikesemõõtmeliste seadmete vedu on sageli võimalik ainult raudteel. Meie veame teie seadmed sihtkohta ja tagame nende täieliku säilimise.

  Kiirestiriknevad kaubad

  Liha ja lihatooted, külmutatud või jahutatud kala. Kasutame külmutusvaguneid ja külmutuskonteinereid.

  Kirjutage meile!